Từ ngày 01/8/2020, một số quy định liên quan đến biển số xe ô tô, xe máy sẽ được thay đổi theo Thông tư 58/2020/TT-BCA.